Visa du lịch chữa bệnh

Visa du lịch chữa bệnh (C-3-3, G-1-10)

 • Thị thực dành riêng cho bệnh nhân nước ngoài: với mục đích điều trị tại bệnh viện ở Hàn Quốc

Đối tượng được cấp

 • Những người cần ở 91 ngày trở lên trong cơ sở y tế chuyên nghiệp hoặc viện điều dưỡng của Hàn Quốc với mục đích điều trị bệnh hoặc phục hồi sức khỏe.
 • Bệnh nhân và các thành viên gia đình họ (vợ/chồng hoặc con cái) muốn chăm sóc bệnh nhân. (Visa nhiều lần với thời hạn 1 năm thăm và 1 năm còn hạn)
 • C3(M): Thời gian điều trị và chuyến đi là 90 ngày trở xuống (điều trị tương đối đơn giản, ví dụ như phẫu thuật thẩm mỹ)
 • G1(M): 1 năm (chăm sóc y tế dài hạn và phục hồi chức năng)

Địa điểm nộp đơn

 • Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc Lãnh sự quán

Giấy tờ bắt buộc

Giấy tờ thị thực của nhân viên mời

 • Giấy chứng nhận của đơn xin cấp thị thực (cần đính kèm 1 bản sao ảnh màu 3x4 của người được mời)
 • Lý do mời
 • Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký công ty
 • Bản sao của cơ sở y tế bệnh nhân nước ngoài hoặc giấy chứng nhận đăng kí đại lý mời
 • Tài liệu mục đích y tế, do tổ chức y tế cấp
 • Giấy chứng nhận y tế và ý kiến bằng văn bản của cơ sở y tế
 • Giấy xác nhận bảo lưu điều trị/ phục hồi sức khỏe do tổ chức y tế Hàn Quốc cấp
 • Lịch trình cho chuyến du lịch chữa bệnh
 • Tài liệu chứng minh khác
 • Xác nhận lời mời bệnh nhân nước ngoài (chỉ dành cho người Trung Quốc)
 • Tài liệu bổ sung theo yêu cầu ủy quyền
 • Chứng minh thư và xác nhận nghề nghiệp
 • Xác nhận kết quả hoạt động kinh doanh (tên của Giám đốc điều hành)
 • Chứng chỉ đào tạo nghề nhập cư (Nộp từ 1/11/2009)

Giấy tờ thị thực của người được mời

 • Bản sao thị thực
 • Bản sao chứng nhận cư dân và điều tra dân số (chỉ dành cho người Trung Quốc)
 • Giấy tờ chứng minh khả năng chi trả liên quan đến việc điều trị và cư trú
 • Tài liệu bổ sung theo lời mời của gia đình bệnh nhân
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình

Hoạt động của đại lý

 • Doanh nghiệp đã được đăng ký làm dịch vụ đăng ký của bệnh nhân nước ngoài tại Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc và được Bộ Tư Pháp cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh đại lý.
 • Sau ngày 1/11/2009, chỉ những người có chứng chỉ đào tạo về công việc liên quan đến nhập cư trong số các nhân viên của tổ chức được mời mới có thể nộp đơn yêu cầu ủy quyền. Nếu cần, yêu cầu ủy quyền có thể bị hạn chế và có thể yêu cầu tài liệu bổ sung.

Những điểm khác

 • Đơn đăng ký và hướng dẫn kinh doanh: Sở Di trú Hàn Quốc (http://immigration.go.kr)
 • Hẹn khám trước: CỔNG VISA HÀN QUỐC (https://www.visa.go.kr)
 • Điện thoại hỏi đáp: 1345 (Trung tâm Thông tin chung cho người nước ngoài)